PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ

 

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
 
 
MÍSTNÍ POPLATKY LZE PLATIT NA PODATELNĚ OÚ RAJHRADICE NEBO PŘEVODEM NA ÚČET          202 355 83 99/0800, VS UVEĎTE ČÍSLO VAŠEHO DOMU.
 
POPLATEK ZA SDO ČINÍ 500,- KČ NA OSOBU, V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE SE ZAREGISTROVALI DO SYSTÉMU SEPAROVANÉHO SBĚRU ODPADU ČINÍ 400,-KČ NA OSOBU.
POPLATEK ZA PSA ČINÍ 150,-KČ, DALŠÍ PES 200,-KČ.