logo-eu

Obecní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 03/2012

o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce.

Obecně závazná vyhláška č. 02/2012

o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rajhradice

Obecně závazná vyhláška č. 01/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rajhradice

Obecně závazná vyhláška č. 01/2009

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rajhradice

Obecně závazná vyhláška č. 02/2009

o místním poplatku z ubytovací kapacity v obci Rajhradice

Obecně závazná vyhláška č. 01/2008

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rajhradice

Obecně závazná vyhláška č. 01/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rajhradice

Obecně závazná vyhláška č. 02/2007

o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 03/2001

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Rajhradice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 01/2004

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rajhradice.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce.

Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 2/2013,

kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Rajhradice.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RAJHRADICE Č.1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním...

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RAJHRADICE Č.2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Rajhradicích. ...

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RAJHRADICE Č. 1/2017,

více informací k nahlédnutí zde ...

Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 1/2018,

o regulaci hlučných činností a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích regulací používání zábavní pyrotechniky.