logo-eu

Realizované projekty

Vodní plochy a mokřad v Rajhradicích

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vybudování vodní plochy a mokřad. V rámci realizace akce byl vytvořen nový vodní a mokřadní biotop včetně technických objektů, v místě, které není zemědělsky využitelné. V okolí volní plochy a mokřadu byly provedeny vegetační úpravy.


Zahájení realizace projektu: 1.3.2010
Ukončení realizace projektu: 31.12.2010

 

 

Celkové uznatelné náklady: 10 424 100 Kč
Dotace fondu EU: 8 860 485 Kč (85%)
Dotace SFŽP ČR: 521 205 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 1 042 410 Kč (10%)

 

 

 

 

Řídící orgán: MINISTRESTVO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Obec Rajhradice
 
Realizační firma: Agromeli spol. s.r.o.
Zpracovatel projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o
Technický dozor: AP INVESTING s.r.o.