Obec Rajhradice - úřední deska http://www.rajhradice.cz Úřední deska obce Rajhradice podatelna@rajhradice.cz Copyright 2008 Synetix, s.r.o. info@synetix.cz cs Fri, 19 Jan 2018 4:41:28 +0100 Synetix export manager http://backend.userland.com/rss2/ 60 98/2018 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNKA K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=766 více informací k nahlédnutí zde Thu, 18 Jan 2018 0:00:00 +0100 97/2018 - OZNÁMENÍ REGIONU ŽIDLOCHOVICKO O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=765 více informací k nahlédnutí zde Wed, 17 Jan 2018 0:00:00 +0100 96/2018 - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 26.1.-27.1.2018 - II.KOLO http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=764 více informací k nahlédnutí zde Mon, 15 Jan 2018 0:00:00 +0100 95/2018 - VOLBY PREZIDENTA ČR - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=763 více informací k nahlédnutí zde Sat, 13 Jan 2018 0:00:00 +0100 94/2017 - OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU DSO MIKROREGIONU RAJHRADSKO PRO ROK 2018 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=762 více informací k nahlédnutí zde Wed, 03 Jan 2018 0:00:00 +0100 92/2018 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2018 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=760 více informací k nahlédnutí zde Tue, 02 Jan 2018 0:00:00 +0100 93/2018 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2018-2020 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=761 více informací k nahlédnutí zde Tue, 02 Jan 2018 0:00:00 +0100 90/2017 - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED OBCE RAJHRADICE NA ROK 2019-2020 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=758 více informací k nahlédnutí zde Tue, 19 Dec 2017 0:00:00 +0100 91/2017 - ROZPOČET OBCE RAJHRADICE 2018 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=759 více informací k nahlédnutí zde Tue, 19 Dec 2017 0:00:00 +0100 89/2017 - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 12. A 13. LEDNA 2018 A PRO PŘÍPADNÉ II.KOLO http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=757 více informací k nahlédnutí zde Mon, 18 Dec 2017 0:00:00 +0100 72/2017 - VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY VE DNECH 12.a 13. LEDNA 2018; PŘÍPADNÉ II.KOLO VE DNECH 26. a 27.LEDNA 2018 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=737 více informací k nahlédnutí zde Mon, 06 Nov 2017 0:00:00 +0100 69/2017 - NABÍDKA POZEMKŮ K PROPACHTOVÁNÍ/PRONÁJMU http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=734 více informací k nahlédnutí zde Wed, 01 Nov 2017 0:00:00 +0100 70/2017 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=735 více informací k nahlédnutí zde Tue, 10 Oct 2017 0:00:00 +0200 54/2017 - ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DLE § 64-65 ZÁKONA Č. 256/2013 SB. http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=717 Vážení občané, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje v návaznosti na ustanovení § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb. seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.11.2015. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. §1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených Mon, 18 Sep 2017 0:00:00 +0200 62/2017 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=725 více informací k nahlédnutí zde Tue, 05 Sep 2017 0:00:00 +0200 61/2017 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=724 více informací k nahlédnutí zde Sat, 05 Aug 2017 0:00:00 +0200 44/2017 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU RAJHRADSKO ZA ROK 2016 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=707 více informací k nahlédnutí zde Wed, 12 Jul 2017 0:00:00 +0200 44/2017 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - TJ SOKOL http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=733 více informací k nahlédnutí zde Wed, 12 Jul 2017 0:00:00 +0200 39/2017 - OZNÁMENÍ REGIONU ŽIDLOCHOVICKO O SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NA ROK 2016 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=702 více informací k nahlédnutí zde Mon, 26 Jun 2017 0:00:00 +0200 49/2017 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=712 více informací k nahlédnutí zde Tue, 20 Jun 2017 0:00:00 +0200 37/2017 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=700 ZÁVĚŘENÝ ÚČET - více informací k nahlédnutí zde ZÁVĚREČNÝ ÚČET - DŮVODOVÁ ZPRÁVA - více informací k nahlédnutí zde ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 - PLNĚNÍ P+V - více informací k nahlédnutí zde INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - více informací k nahlédnutí zde PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ - více informací k nahlédnutí zde VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ - více informací k nahlédnutí zde HOSPODAŘENÍ PO ZŠ - více informací k nahlédnutí zde HOSPODAŘENÍ PO MŠ - více informací k nahlédnutí zde PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ÚVĚRU - více informací k nahlédnutí zde Mon, 12 Jun 2017 0:00:00 +0200 42/2017 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE RAJHRADICE ZA ROK 2016 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=705 více informací k nahlédnutí zde Mon, 12 Jun 2017 0:00:00 +0200 41/2017 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=704 více informací k nahlédnutí zde Sat, 22 Apr 2017 0:00:00 +0200 34/2017 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA TJ RAJHRADICE http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=696 více informací k nahlédnutí zde Thu, 20 Apr 2017 0:00:00 +0200 27/2017 - DSO CYKLISTICKÁ STEZKA BRNO - VÍDEŇ - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2017 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=688 více informací k nahlédnutí zde Tue, 18 Apr 2017 12:55:00 +0200 26/2017 - DSO CYKLISTICKÁ STEZKA BRNO - VÍDEŇ - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=687 více informací k nahlédnutí zde Tue, 18 Apr 2017 12:53:00 +0200 40/2017 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU 2017 A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=703 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU 2017 A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU - více informací k nahlédnutí zde Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 23/2017 - ROZPOČET OBCE RAJHRADICE NA ROK 2017 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=682 Rozpočtová skladba platná v roce 2016 - více informací k nahlédnutí zde Rozpočtová skladba platná v roce 2017 - více informací k nahlédnutí zde Rozpočtový výhled obce Rajhradice 2018-2020 - více informací k nahlédnutí zde Mon, 20 Mar 2017 13:52:00 +0100 43/2017 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=706 více informací k nahlédnutí zde Mon, 20 Mar 2017 0:00:00 +0100 22/2017 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2016-2020 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=681 více informací k nahlédnutí zde Thu, 16 Mar 2017 0:00:00 +0100 19/2017 - CYKLISTICKÁ STEZKA BRNO-VÍDEŇ - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROK 2017-2019 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=678 více informací k nahlédnutí zde Wed, 08 Mar 2017 14:33:00 +0100 30/2017 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=740 více informací k nahlédnutí zde Tue, 07 Mar 2017 0:00:00 +0100 14/2017 - SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=673 Vážení občané, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje v návaznosti na ustanovení § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb. seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2016. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. §1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených Tue, 28 Feb 2017 10:57:00 +0100 31/2017 - VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=693 více informací k nahlédnutí zde Tue, 17 Jan 2017 0:00:00 +0100 80/2016 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA TJ RAJHRADICE Č.2 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=667 více informací k nahlédnutí zde Fri, 14 Oct 2016 0:00:00 +0200 54/2016 - SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=629 Vážení občané, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje v návaznosti na ustanovení § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb. seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2016. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. §1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených Tue, 13 Sep 2016 12:18:00 +0200 15/2016 - SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=589 Vážení občané, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje v návaznosti na ustanovení § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb. seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2016. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. §1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených Tue, 15 Mar 2016 10:35:00 +0100 1/2016 - SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝMI VLASTNÍKY http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=572 Vážení občané, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje v návaznosti na ustanovení § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb. seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.11.2015. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. §1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených Tue, 05 Jan 2016 12:32:00 +0100 81/2016 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA TJ RAJHRADICE Č.1 http://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=668 více informací k nahlédnutí zde Wed, 30 Dec 2015 0:00:00 +0100