PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - NÁDRŽ BAJTLÁK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - NÁDRŽ BAJTLÁK 1

Rajhradice

Obec Rajhradice má hotovou projektovou dokumentaci k řešení nepříznivých vodních poměrů v nádrži Bajtlák

 

Vodní nádrž Bajtlák v Rajhradicích je plněna dešťovými vodami, spadlými nejen na území obce. Do Bajtláku se dostanou i deště z území části svahu a celé silnice od Rebešovic. Hladina vody v nádrži je ovlivněna i prouděním podzemní vody. Ta se do Rajhradic dostává nejen z výše položených míst ze severních svahů, ale při vysoké hladině ve Svratce nebo Ivanovickém potoce. Hladina vody v Bajtláku pak při velkých dešťových přítocích zvyšuje úroveň podzemní vody v obci. Při velkém přítoku podzemní vody je hladina Bajtláku jejím ukazatelem. Vysoká hladina podzemní vody pak působí problémy ve sklepech níže položených nemovitostí. 

V posledních letech, při nedostatku dešťových srážek, byl opačný problém. Množství vody v Bajtláku dlouhodobě kleslo natolik, že její nedostatek působil velké problémy. Při vysokých teplotách musel místní rybářský spolek, který se o nádrž stará, intenzivně vodu prokysličovat, aby se ve vodě udržel život. Tím, že voda v nádrži poklesla, začala v obci vysychat i voda ve studních.

Na základě místního šetření a geodetického zaměření byl proveden návrh řešení. Návrh vypracovala projekční firma AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno. Na schůzce s projektantem po konzultaci a upřesnění ze strany obce Rajhradice byla firmou na základě návrhu řešení dopracována projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.  Projekt řeší oba výše uvedené problémy. Jak přivádění vody z druhé obecní nádrže „Habřina“ nad obcí, která je zdrojem dostatku kvalitní vody, tak i odvod velkých vod.  

Nádrž Habřina je dotována z Ivanovického potoka (ten je dotován ze Svratky). V případě sucha bude potrubím voda doplňována do Bajtláku. Hladina bude udržována v takové výšce, aby byl dostatek vody pro udržení funkcí nádrže, nedocházelo k vysychání studní, ale zároveň nebyla tak vysoko, aby nebyly ohroženy sklepy u níže položených nemovitostí.

Naopak při zvýšení hladiny nad určenou mez, ať už vlivem nadměrného přítoku z deště, nebo vlivem zvýšeného přítoku podzemní vody, bude přebytek vody čerpán pomocí čerpací stanice do dešťové kanalizace v obci, která je zaústěna do Svratky. V případě vysokého stavu vody ve Svratce bude voda čerpána až do odpadního kanálu od nádrže Habřina, který není vysokou vodou ve Svratce ovlivněn. Pro odvod povodňových vod bude sloužit stejné potrubí jako pro doplňování vody.

 

Zakázku provedla na základě schválené nabídky odborná firma AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno.

 

Na pořízení projektové dokumentace obdržela obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020  ve výši 100 000,-Kč.

 

V současnosti provádí obec inženýrskou činnost, směřující k získání stavebního povolení. Celkové realizační náklady jsou v rozpočtu vyčísleny na necelých 5,0 mil. Kč. Obec bude usilovat o získání dotace na realizaci, která by pomohla krýt část nákladů.

 

                                                                                               Ing. František Marcián

                                                                                                     místostarosta

 

 

Přílohy

Bajtlák.jpg

Bajtlák.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 2,01 MB
Datum vložení: 7. 2. 2022 13:13
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2022 13:43
Autor: Kateřina Sekaninová