logo-eu

Připravované projekty

Prezentace projektu Kulturní, společenské a sportovní centrum Rajhradice

Dobrý den,

Představujeme návrh stavby Kulturního, společenského a sportovního centra v Rajhradicích.

Celá stavba téměř uprostřed obce bude komplexem budov s využitím především pro sport, kulturu, společenské a oficiální akce.

Umístěno zde bude víceúčelové hřiště, společenský sál, sociální zázemí, klubovny pro zájmová sdružení, tj. sportovce, myslivce, včelaře, seniory, matky s dětmi, kanceláře obecního úřadu s informačním centrem, knihovnou, čítárnou a rovněž prostory pro komerční aktivity, jako je třeba místnost pro lékaře, nekuřáckou restauraci - kavárnu, dráhy pro kuželky nebo bowling, atd.

Značná finanční náročnost stavby znamená její realizaci v etapách. Také současné evropské i státní dotační tituly nezahrnují veškeré aktivity, které bychom v „Centru“ mohli anebo chtěli mít, proto je v I. etapě naplánováno „pouze“ sportoviště se zázemím a klubovnami.

O dotaci bylo zažádáno a o historii plánování stavby a dalším vývoji „Centra“ Vás budeme průběžně informovat, věnujeme mu v listopadu náš obecní zpravodaj.

Náměty a připomínky k „Centru“ předávejte na OÚ.


Architektonické studie:
  • Architektonická studie situace širších vztahů, k nahlédnutí zde.
  • Architektonická studie situace, k nahlédnutí zde.
  • Architektonická studie půdorys 1.np (I + II.etapa), k nahlédnutí zde.
  • Architektonická studie půdorys 1.np (III.etapa),  k nahlédnutí zde.