Obec Rajhradice - úřední deska http://www.rajhradice.cz Úřední deska obce Rajhradice podatelna@rajhradice.cz Copyright 2008 Synetix, s.r.o. info@synetix.cz cs Thu, 25 Apr 2019 4:53:04 +0200 Synetix export manager http://backend.userland.com/rss2/ 60 22/2019 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=885 více informací k nahlédnutí zde Thu, 04 Apr 2019 0:00:00 +0200 18/2019 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, KONANÉ VE DNECH 24.a 25.5.2019 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=881 více informací k nahlédnutí zde Wed, 20 Mar 2019 0:00:00 +0100 15/2019 - ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTI DLE § 64-65 ZÁKONA Č. 256/2013 SB. https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=878 Vážení občané, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje v návaznosti na ustanovení § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb. seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2018. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. §1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených Fri, 01 Feb 2019 0:00:00 +0100 6/2019 - VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=862 více informací k nahlédnutí zde Wed, 23 Jan 2019 0:00:00 +0100 2/2019 - OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU DSO MIKROREGIONU RAJHRADSKO PRO ROK 2019 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=858 více informací k nahlédnutí zde Fri, 11 Jan 2019 0:00:00 +0100 3/2019 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2019-2021 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=859 více informací k nahlédnutí zde Fri, 11 Jan 2019 0:00:00 +0100 89/2018 - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020-2021 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=872 více informací k nahlédnutí zde Thu, 20 Dec 2018 0:00:00 +0100 90/2018 - ROZPOČET OBCE RAJHRADICE ZA ROK 2019 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=873 více informací k nahlédnutí zde Thu, 20 Dec 2018 0:00:00 +0100 85/2018/1 - SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2018 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=871 více informací k nahlédnutí zde Tue, 04 Dec 2018 0:00:00 +0100 79/2018 - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE RAJHRADICE 2020-2021 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=847 více informací k nahlédnutí zde Fri, 16 Nov 2018 0:00:00 +0100 80/2018 - NÁVRH ROZPOČTU OBCE RAJHRADICE 2019 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=848 více informací k nahlédnutí zde Fri, 16 Nov 2018 0:00:00 +0100 75/2018/1 - SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2018 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=870 více informací k nahlédnutí zde Tue, 06 Nov 2018 0:00:00 +0100 70/2018/1 - SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2018 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=869 více informací k nahlédnutí zde Tue, 02 Oct 2018 0:00:00 +0200 66/2018/1 - SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2018 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=868 více informací k nahlédnutí zde Tue, 11 Sep 2018 0:00:00 +0200 61/2018/1 - SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2018 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=867 více informací k nahlédnutí zde Fri, 24 Aug 2018 0:00:00 +0200 61/2018 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE TJ RAJHRADICE https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=829 více informací k nahlédnutí zde Fri, 10 Aug 2018 0:00:00 +0200 33/2018 - VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI RAJHRADICE V LOKALITĚ LOUČKA je spolufinancován Evropskou unií https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=823 Projekt řeší výstavbu chodníku podél přilehlé komunikace III/41617 v ul. Hlavní včetně sjezdů k přilehlým nemovitostem. Součástí projektu je také rekonstrukce autobusové zastávky v obou směrech včetně přilehlé asfaltové komunikace a vytvoření přechodu pro chodce a středového ostrovu mezi jízdními pruhy v místě autobusové zastávky. Bude také vytvořeno místo pro přecházení, pás zeleně, nové veřejné osvětlení a nové dopravní značení v místě sjezdu z účelové komunikace a autobusové zastávky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Thu, 05 Jul 2018 0:00:00 +0200 56/2018 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU RAJHRADSKO ZA ROK 2017 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=842 více informací k nahlédnutí zde Mon, 02 Jul 2018 0:00:00 +0200 52/2018 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RAJHRADICE ZA ROK 2017 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=830 více informací k nahlédnutí zde Tue, 26 Jun 2018 0:00:00 +0200 50/2018 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=822 více informací k nahlédnutí zde Mon, 11 Jun 2018 0:00:00 +0200 26/2018 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=800 více informací k nahlédnutí zde Wed, 21 Mar 2018 0:00:00 +0100 24/2018 - OZNÁMENÍ REGIONU ŽIDLOCHOVICKO O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, O PŘÍSTUPNOSTI A MOŽNOSTI NAHLÉDNUTÍ https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=785 více informací k nahlédnutí zde Thu, 15 Mar 2018 0:00:00 +0100 17/2018 - VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=793 více informací k nahlédnutí zde Thu, 22 Feb 2018 0:00:00 +0100 13/2018 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=799 více informací k nahlédnutí zde Thu, 01 Feb 2018 0:00:00 +0100 6/2018 - OZNÁMENÍ REGIONU ŽIDLOCHOVICKO O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=765 více informací k nahlédnutí zde Wed, 17 Jan 2018 0:00:00 +0100 1/2018 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2018 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=760 více informací k nahlédnutí zde Tue, 02 Jan 2018 0:00:00 +0100 2/2018 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2018-2020 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=761 více informací k nahlédnutí zde Tue, 02 Jan 2018 0:00:00 +0100 91/2017 - ROZPOČET OBCE RAJHRADICE 2018 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=759 více informací k nahlédnutí zde Tue, 19 Dec 2017 0:00:00 +0100 87/2017/1 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.9 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=782 více informací k nahlédnutí zde Sun, 10 Dec 2017 0:00:00 +0100 88/2017/1 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.8 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=783 více informací k nahlédnutí zde Sun, 10 Dec 2017 0:00:00 +0100 70/2017 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=735 více informací k nahlédnutí zde Tue, 10 Oct 2017 0:00:00 +0200 62/2017 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=725 více informací k nahlédnutí zde Tue, 05 Sep 2017 0:00:00 +0200 61/2017 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=724 více informací k nahlédnutí zde Sat, 05 Aug 2017 0:00:00 +0200 44/2017 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - TJ SOKOL https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=733 více informací k nahlédnutí zde Wed, 12 Jul 2017 0:00:00 +0200 49/2017 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=712 více informací k nahlédnutí zde Tue, 20 Jun 2017 0:00:00 +0200 34/2017 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA TJ RAJHRADICE https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=696 více informací k nahlédnutí zde Thu, 20 Apr 2017 0:00:00 +0200 40/2017 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU 2017 A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=703 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU 2017 A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU - více informací k nahlédnutí zde Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 43/2017 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=706 více informací k nahlédnutí zde Mon, 20 Mar 2017 0:00:00 +0100 22/2017 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2016-2020 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=681 více informací k nahlédnutí zde Thu, 16 Mar 2017 0:00:00 +0100 30/2017/1 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=740 více informací k nahlédnutí zde Tue, 07 Mar 2017 0:00:00 +0100 31/2017 - VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=693 více informací k nahlédnutí zde Tue, 17 Jan 2017 0:00:00 +0100 80/2016 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA TJ RAJHRADICE Č.2 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=667 více informací k nahlédnutí zde Fri, 14 Oct 2016 0:00:00 +0200 1/2016/1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=804 více informací k nahlédnutí zde Fri, 08 Jan 2016 0:00:00 +0100 6/2015/1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 https://www.rajhradice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=805 více informací k nahlédnutí zde Mon, 26 Jan 2015 0:00:00 +0100