Rajhradice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - SEZNAM NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTI DLE § 64-65 ZÁKONA Č. 256/2013 SB.

Číslo jednací: 17/2023

Vážení občané,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje v návaznosti na ustanovení § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb. seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2018. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. §1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí.

K nahlédnutí  zde (9.58 kB)

Datum sejmutí: 3. 9. 2023 Zodpovídá: Kateřina Sekaninová