O obci

Obec Rajhradice se nachází asi 12 km jižně od Brna. Dnešní podoba obce vznikla v roce 1951 sloučením bývalých obcí Rajhradice a Loučka. Obec má velmi starou historii, např. o Loučce se mluví již v roce 1048, kdy byla již jako existující obec darována založenému panství rajhradského kláštera.

Letecký snímek Rajhradic z roku 2016. 
Počet obyvatel: 1460 

Význačné stavby v obci:
Škola, kaple sv. Školastiky, klášterní sýpka, zvonice v Loučce, boží muka.

Škola v Rajhradicích byla postavena v roce 1891 pro obce Rajhradice, Loučku a Rebešovice. Až do té doby chodily děti do školy v Rajhradě. Pro velký počet žáků byla později v roce 1909 budova školy zvýšena o jedno poschodí se třemi třídami. V roce 2021 byla dostavěna nová budova základní školy v Hlavní ulici vedle areálu TJ Rajhradice.

Nově opravená kaplička v roce 2018Kaple sv. Školastiky byla postavena v letech 1896–97 nákladem obce. Kaple, tehdy vystavěná na západním okraji obce, je dnes, po sloučení Rajhradic a Loučky, ve středu obce. Kaple byla vysvěcena 25. 7. 1898 Benediktem Korčianem, opatem rajhradským. Obraz sv. Školastiky, světice a patronky obce, visící nad oltářem, maloval brněnský malíř Jíří Etgens (dar opata B. Korčiana). Za dnešní pěkný a důstojný stav kapličky je třeba poděkovat panu Františku Homolovi z č.p. 22. Desetileté dílo obnovy bylo ukončeno svěcením dvou nových zvonů dne 18. 9. 1993. Kaple byla kompletně zrekonstruována v roce 2018.

Zvonice v Loučce byla vystavena nákladem obce v roce 1848. 
Nynější zvon daroval v roce 1920 Jan Sosnar z Loučky č.p. 38.

Udržování zvyků: 

Vynášení Morany na smrtnou neděli – děvčata 
Velikonoční hrkání nahrazování zvonů – chlapci 
Mrskut – pomlázka velikonoční pondělí 
Stanislavské hody 7. května 
Babské hody po hodech stanislavských  (začátek června)

Ženáčské hody (konec července)
Zpívání koled při rozsvěcení vánočního stromu

Současnost:

V obci je zaveden plyn i vodovod. Je také částečně zrekonstruována síť nízkého napětí. V minulosti byla opravena škola a původní budova obecního úřadu. V roce 2006 byla úspěšně dokončena výstavba podtlakové kanalizace.

Statistické údaje

  • ZUJ: 583766
  • Počet částí: 1
  • Katastrální výměra: 5,46 km²
  • Počet obyvatel: 1530
  • Z toho v produkt. věku: 978
  • Průměrný věk: 40,1