Myslivecký spolek Svratka

Vážení spoluobčané,

dovolete mi poskytnout pár informací o našem Mysliveckém spolku Svratka. V současné době máme 25 členů. Výkon práva myslivosti provozujeme na katastrálním území obcí Rajhradice, Rebešovice a Otmarov. Dohromady mají naše honitby výměru 1032 ha. Naše hlavní činnost je péče o zvěř a krajinu. Pořádáme také ale různé kulturní a společenské akce.

Lovu Zdar

Jiří Lipták

 

Kontakt:

MS Svratka,  Zahrady 264, 664 61 Rebešovice

Předseda: Jiří Lipták - tel. 608 886 910

Hospodář: Miroslav Joukl - tel. 728 746 181 

.....