Výstavba nové základní školy

Projekt

„Obec Rajhradice – Výstavba objektu nové základní školy 1. stupně v obci Rajhradice“

a projekt „Obec Rajhradice – Výstavba tělocvičny u nové ZŠ Rajhradice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva financí.