Úpravy Svratecké a okolních ulic řeší VUT

Svratecká ulice je velmi úzká a parkování aut jejích obyvatel není příliš komfortní.

Parkování, bezpečnost dopravy a odvod povrchových vod. To jsou nejpalčivější problémy, které obec dlouhodobě trápí ve Svratecké ulici, v ulici Na Kopečku a U Zvonice. Pomoci vyřešit tyto problémy by měl nový projekt stavebních úprav těchto ulic.

Parkování ve Svratecké ulici.Starosta Rajhradic oslovil Martina Smělého, kterého zaštiťuje Vysoké učení technické v Brně, s žádostí o vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na úpravu zmíněné oblasti. 

 “Projekt bude komplexně řešit parkování, bezpečnou dopravu a odvod povrchových vod. Martin Smělý už pro Rajhradice projektoval chodníky v Hlavní ulici, včetně autobusových zastávek a úpravu veřejného prostranství u obchodu. S jeho prací jsme byli vždy spokojeni, proto jsme jej oslovili znovu,” vysvětlil Luboš Přichystal starosta Rajhradic. 

Majitelé nemovitostí ve Svratecké ulici často řeší parkování individuálně.Ulice Svratecká je velmi úzká a aut je v ní strašně moc. O něco lépe na tom jsou ulice Na Kopečku a U Zvonice. Komplexní řešení parkování a odvodu povrchové vody by mělo přinést také větší bezpečnost silničního provozu. Snahou obce je vytvořit ve zmíněných ulicích, co nejvíce parkovacích míst. Momentálně se s problémy s parkováním vypořádávají obyvatelé Svratecké ulice individuálně. Projekt by měl přinést společně řešení pro všechny tamní majitele nemovitostí. 

Celková cena inženýrských prací je 505 114,50 Kč včetně DPH, což je cena adekvátní náročnosti projektu. Ten bude bude předložen k projednání zastupitelstvu obce. Po odsouhlasení návrhu bude samozřejmě přizvána také veřejnost, aby se k celé akci vyjádřila.

Datum vložení: 8. 10. 2020 11:57
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2022 13:37
Autor: